Site Overlay

Číselné písmo

  • Autor: Ladislav Ševčík
  • Dátum: 26.2.2023
  • Verzia: 1.0
  • Stupeň bezpečnosti: Nízka, Stredná
Popis číselného písma

Ak chcete, aby určitý text nevedel prečítať každý, môžete ho vyjadriť pomocou čísel. Na dešifrovanie textu je potrebný PIN, ktorý spolu s textom v číselnej podobe pošlete adresátovi, aby mohol text dešifrovať a prečítať.

Pre lepšiu bezpečnosť odporúčam písať text v číselnej forme bez medzier. Aby adresát text ľahšie dešifroval, PIN môžete písať s medzerami, adresát tak vidí, koľko písmen majú slová.

Každé písmeno abecedy, ako aj čísla 0 až 9, majú pridelené svoje číslo. Tieto čísla sú uvedené v obrázku nižšie.

Názorný príklad

V číselnej podobe chcete napísať napr. text: Idem do obchodu. Tento text bude v číselnej podobe vyzerať takto:

104514416162916422

Keďže niektoré písmená a čísla abecedy majú pridelené jednociferné a niektoré dvojciferné čísla, je takmer nemožné dešifrovať text z čísel. A tu prichádza na rad PIN, ktorý adresátovi pomôže text dešifrovať a prečítať. PIN kód píšte s medzerami, v tomto prípade vyzerá takto:

2112_12_211212 (spodné lomítko znázorňuje medzeru)

PIN sa skladá iba z čísel 1 a 2.

  • 1 – znamená jednociferné číslo (číže písmená A, B, C, D, E, F, G, H, CH)
  • 2 – znamená všetky ostatné písmená abecedy a čísla 0 až 9.

Prvé číslo pin kódu je 2, čo znamená dvojciferné číslo 10 a to je písmeno I (I ako Ivan). Druhé číslo je 1 a znamená jednociferné číslo 4 a to je písmeno D. Tretie číslo 5 je opäť jednociferné a znamená písmeno E. Štvrté číslo 14 je dvojciferné a znamená písmeno M. PIN oddelený medzerami zároveň ukazuje, koľko písmen majú slová. Takýmto spôsobom dešifrujete a dokážete prečítať celé vety.

Tabuľka písmen a čísel
Tabuľka písmen a čísel.
Ďalšie názorné ukážky
  • Ahoj: 181611 PIN: 1122
  • Obchod: 1629164 PIN: 21121
  • Prídem neskôr: 171910451415520121619 PIN: 222112_212222
Na záver

Verziu 1.0 neodporúčam používať pri maximálne tajných záležitostiach. Na taký účel pravdepodobne vyrobím pokročilejšie šifrovanie v ďalšej verzii, ktorú už mám čiastočne premyslenú:)