Site Overlay

LPT Programátor

Popis programu

LPT Programátor je program na ovládanie paralelného portu PC. S týmto programom môžete automatizovane ovládať všetky dostupné piny, čiže 8 výstupov Data registra, 4 výstupy Control registra (Strobe, Auto Feed FX, Init, Select in) a 5 vstupov Status registra (Error, Select, Paper, Busy, Ack). Kedže program pracuje aj so vstupmi, je možné určiť, čo sa počas chodu programu udeje pri aktivácii vstupov.

LPT Programátor 1.0
Ovládanie programu

V programe je možné vytvárať, ukladať a spúšťať dva druhy súborov:

 • Program (.rlx)
 • Zoznam programov (.rlx2)

Každý program môže obsahovať až 60 krokov a každému kroku je možné určiť čas, kedy sa vykoná. (Číslo 1000 znamená 1 sekunda). V každom programe je možné určiť, čo sa udeje, keď program skončí. Na výber sú dve možnosti:

 • Opakovať
 • Zastaviť

Ak zvolíte Opakovať, program po skončení pôjde stále dokola, až kým ho manuálne neukončíte tlačidlom Stop. Ak zvolíte Zastaviť, program sa po vykonaní všetkých krokov automaticky zastaví.

Aby bolo možné programovať viac než 60 krokov (čo je jeden program), môžete vytvoriť zoznam programov. Do zoznamu programov môžete uložiť až 40 programov, takže môžete použiť až 2400 krokov. Taktiež je možné určiť, či sa po skončení budú programy v zozname opakovať, alebo sa celý proces zastaví.

Vstupy

Výnimočnosťou tohoto programu je podpora vstupov Status registra, takže spustený program môžete počas behu ovplyvňovať. Momentálne sú dostupné nasledovné možnosti:

 • Nevykonať žiadnu akciu
 • Vypnúť program
 • Spustiť program (.rlx)
 • Spustiť zoznam programov (.rlx2)

Nevykonať žiadnu akciu – po aktivovaní vstupov sa neudeje žiadna zmena.

Vypnúť program – po aktivovaní vstupov sa vypne program.

Spustiť program – po aktivovaní vstupov sa spustí iný program, ktorý vopred určíte.

Spustiť zoznam programov – po aktivovaní vstupov sa spustí zoznam programov, ktoré vopred určíte.

Každému zo vstupov je možné učiť, čo po aktivácii vykoná. Ďalšie možnosti budú doplnené do nových verzií programu.

Príklad

Chcete, aby hladina kvapaliny v nádrži udržiavala určitú hladinu. Na to použijete dva vstupy. Ak hladina prekročí určitú hranicu, čidlo to zaregistruje a zmení program na vypustenie vody. Ak hladina klesne pod určitú hranicu, druhé čidlo zmení program na dopustenie vody. Takýmto spôsobom dosiahnete vodnú hladinu vždy v požadovanej výške.

Vytvorenie programu
 • Kliknite na tlačidlo Nový.
 • V sekcii Programovanie krokov zvoľte krok 1 (Už je nastavený).
 • Nastavte čas kroku (Štandardne je nastavený na číslo 1000, čo znamená 1 sekunda. Znamená to, že prvý krok sa spustí o 1 sekundu. Čas krokov môžete ľubovoľne zmeniť až do 59000, čo znamená 59 sekúnd.)
 • Nastavte, ktoré piny chcete zapnúť.
 • Postupne tak nastavte ďalšie kroky.
 • Ak ste vytvorili program napr. 12 krokov, rovnaké číslo 12 musí byť nastavené aj v sekcii Vykoná sa krokov.
 • V sekcii Vykoná sa krokov nastavte, čo sa má udiať po dokončení programu. Opakovať znamená, že program pôjde v slučke stále dookola, kým ho nevypnete tlačidlom Stop. Zastaviť znamená, že program sa po vykonaní všetkých krokov automaticky zastaví.
 • Ak máte program hotový, môžete ho hneď vyskúšať tlačidlom Štart, alebo uložiť tlačidlom Uložiť do.
Vytvorenie zoznamu programov
 • Kliknite na tlačidlo Zoznam (.rlx2)
 • Pridajte programy, ktoré ste predtým vytvorili.
 • Uložte zoznam programov do súboru (.rlx2).
Spustenie programu (.rlx), alebo zoznamu programov (.rlx2)
 • Kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 • Vyberte program, alebo zoznam programov.
 • Kliknite na tlačidlo Štart.
Zapojenie
Zapojenie LPT portu.
Ostatné informácie
 • Windows XP / Vista / 7
 • Inštalačný súbor
 • Verzia programu: 1.0
 • Veľkosť programu: 1 MB